Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên sàn giao dịch

 1. Quy trình giao nhận vận chuyển, và quy trình xác nhận, hủy đơn hàng:
  Hiện tại, do bản chất hoạt động của Sàn là cung cấp thông tin tìm việc và tuyển dụng, nên Sàn không hỗ trợ các giao dịch về giao nhận, vận chuyển hàng hóa.
 2. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
 • Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành Viên, hoặc khách hàng và Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET, thì Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành Viên, hoặc khách hàng và Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET đồng ý rằng Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET sẽ giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
 • Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET khuyến khích Thành Viên, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET để tìm được giải pháp phù hợp.
 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET đều sẽ được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của WWW.VIECLAM.NET theo thông tin sau:
 • ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

 • Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET đều sẽ được WWW.VIECLAM.NET hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của WWW.VIECLAM.NET để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
 • Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET chỉ giải quyết các khiếu nại của nhà tuyển dụng hoặc người tìm việc, hoặc những đối tượng khác có liên quan tới dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET cung cấp (nếu có).
 • Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:
  • Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Nhà Tuyển Dụng hoặc Người Tìm Việc (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
  • Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
  • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người  Khiếu Nại, Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.VIECLAM.NET trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.