Quy trình giao dịch

 1. Quy trình dành cho Người Tìm Việc:
  • Bước 1: Truy cập vào website WWW.VIECLAM.NET
  • Bước 2: Đăng ký Thành Viên theo quy trình trên Sàn
  • Bước 3: Xem thông tin bằng cách click vào các hạng mục liên quan trên website;
  • Bước 4: Gọi điện, email, và trao đổi với Nhà Tuyển Dụng, hoặc tạo hồ sơ tìm việc để gửi Nhà Tuyển Dụng
 2. Quy trình dành cho người bán, Nhà Tuyển Dụng, thành viên đăng tin:
  • Bước 1: Nhà Tuyển Dụng truy cập vào website www.Vieclam.net
  • Bước 2: Đăng ký Thành Viên theo quy trình trên Sàn
  • Bước 3: Truy cập vào khu vực “Nhà tuyển dụng” có trên Website
  • Bước 4: Đăng các thông tin tuyển dụng cần thiết trên các trường thông tin có liên quan, bao gồm các thông tin cơ bản bắt buộc như: số lượng tuyển dụng, mã tuyển dụng, giới tính, loại hình công việc, ngành nghề, trình độ học vấn, loại hình công việc, hạn nộp hồ sơ, mô tả công việc, yêu cầu công việc.
  • Bước 5: Người Tìm Việc và Nhà Tuyển Dụng, trên cơ sở thông tin đã đăng, sẽ có cơ hội trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau.